FORTÆLLINGEN

ord, billeder, sange og personlige fortællinger. alle peger hen på et fællesskab omkring Jesus

LIVET I KIRKEN

den store februar storm
den store Julefest 2019
Udendørs Gudstjeneste
Afsked med præst Laurids Hjørnholm
Ud i det blå
Åben Himmel over Nykøbing

den personlige og nære

FORTÆLLING

om liv der pludselig blev forandret. en dag ændrede alt sig, ikke ved et tilfælde men ved en simpel beslutning. hemmeligheden er ikke svær tilgængelig. faktisk kan du allerede idag finde den.

fortællingerne er livshistorier. liv der kørte på en slags automatpilot i indre mørke eller i ligegyldighedens univers.

VISION &
VÆRDIER

VISION
Vores  vision er at gøre Jesus kendt for alle mennesker
gennem ord, liv og gerning.

VÆRDIER
Jesus skal være i centrum
Stærk, enkel og letforståelig evangelisk forkyndelse.
Lovsang og tilbedelse der leder os ind i Guds nærvær.
Mærkbar formidling af Guds kærlighed til mennesker.

HJERTEVARME OG ACCEPT
Vi accepterer hver enkelt person, som han/hun er.
Alle skal føle sig som en del af Guds familie.

DU ER VELKOMMEN
Alle er velkommen til at besøge os - det er helt uforpligtende.