Du skal ikke være bange!

fra Bibelen på Hverdagsdansk

Guds løfte om at frelse sit folk
Gud Herren, som skabte dig, Israel: Vær ikke bange, for jeg har købt dig fri! Jeg kalder dig ved navn – du er min! Når du går gennem fortvivlelsens dybe vande, er jeg med dig. Når modgangen skyller ind over dig, skal du ikke drukne i sorg. Når du går gennem prøvelsens ild, skal du ikke brændes; for flammerne vil ikke skade dig. Jeg er Herren din Frelser, Israels hellige Gud!

Vær ikke bange, for jeg er med dig! Jeg samler dig sammen fra øst og vest – fra nord og syd; fra jordens fjerneste afkroge fører jeg mine sønner og døtre hjem til Israel. Enhver, som tror på mig, skal komme; for jeg har skabt dem til at ære mig. Før mit folk hjem til mig, skønt deres øjne, som kan se, er blinde, og skønt deres ører, som kan høre, er døve for mit kald!

Jeg er Herren; der findes ingen anden Frelser end mig. Hver gang I kastede jeres afguder bort, demonstrerede jeg min magt iblandt jer; jeg frelste jer med et enkelt ord. I så det ske; I er mine vidner på, at det er sandt. Jeg er – og vil altid være – den eneste sande Gud; ingen kan forhindre mig i at handle, som jeg vil.
Herren din Forløser, Israels hellige Gud, siger: For jeres skyld sender jeg en mægtig hær mod Babylon. Jeg slår byens porte ind, så fjenden kan marchere igennem. Da skal babyloniernes praleri forvandles til jammer. Jeg er Herren den Hellige, Israels Skaber og Konge! Jeg er Herren, som førte jer frelst gennem havet! Jeg førte Ægyptens mægtige hær med alle dens heste og stridsvogne lige lukt i døden – de gik ud som et lys.
Men glem det hele – det er intet i sammenligning med det, jeg vil gøre i fremtiden! For jeg vil gøre noget aldeles nyt! Se, det er allerede ved at tage form! Ser I det ikke? Jeg skaber en vej i ørkenen, så mit folk kan vende hjem; jeg skaber floder i ødemarken.