top of page

KIRKEN

Hvem er vi?

Vi er en kirke der bygger livet på Guds ord og troen på Jesus.
Vi ønsker at udbrede evangeliet om Jesus Krist
us og styrke den enkeltes tro. 
For os er troen det vigtigste i hele vores liv, fordi vi selv har oplevet Guds forvandlende kraft. 

Vi tror på, at der kun findes frelse hos Jesus Kristus  (Apg. 4, 12)

 

Vores kirke består af mennesker fra forskellige baggrunde og nationer.
Vi er en åben kirke for alle og lægger vægt på en fri og glad atmosfære.

Vores gudstjenesteform består af lovsang og tilbedelse, Guds ord, bøn og fællesskab. 

KIRKEN

Vision

Vores vision er at bygge Guds rige i vores område,
både gennem forkyndelse af evangeliet for ikke-troende og 
til opbyggelse for hver enkelt troende.

Lederteam

Kirkens ledelse er teambaseret og består pt. af 4 aktive medlemmer.


Præsten er den naturlige leder af teamet og har det åndelige ansvar for kirken

Vi bygger på Guds sande og livsforvandlende kærlighed

 

Jesus er i centrum

Helligånden får lov at bygge sin kirke her gennem sit nærvær. 

Vi tror på omvendelse fra synd, troens dåb og Helligåndens fylde.

Vi tror på Guds kraft til mirakler gennem helbredelser, udfrielser, profetier osv.

Værdier

Kirkens historie

Nykøbing Mors Frikirke er en anerkendt kristen kirke og en del af Apostolsk Kirke Danmark.
Kirken 
startede allerede i 1936, hvor man afholdte såkaldte teltmøder i både Nykøbing og i Sundby.

I begyndelsen lejede menigheden lokaler til de offentlige møder, men i 1952 fik de deres egen kirkebygning.
Her købte de nemlig huset i Ågade 8, der stadig danner rammer for frikirkens liv i dag.

bottom of page